top of page

Regulamin

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży na stronie internetowej, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.
Strona internetowa prowadzona jest przez działalność gospodarczą pod nazwą: Antaba sp. Z o.o.
Cukiernia Bajaderka z siedzibą w 63-740 Kobylin, ul. Krotoszyńska 46, NIP: 6211782072 

 

1. Ogólne
Przedmiotem działalności strony internetowej jest sprzedaż wyrobów cukierniczych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Treści znajdujące się na stronie i usługi oferowane przez cukiernię, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Cennik znajdujący się na stronie internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.

 

2. Procedura składania zamówień i zawarcie umowy:
Klient może składać zamówienia na stronie internetowej 24h / 7 dni w tygodniu  poprzez stronę internetową ciastkrainabajaderka.com
Prowadzona sprzedaż obejmuje wyznaczone terytorium.


W OKRESIE KOMUNIJNYM PROSIMY O SKŁADANIE ZAMÓWIENIA DO PONIEDZIAŁKU.
Zamówienie złożone do wtorku (włącznie) dostarczane są w piątek lub sobotę danego tygodnia.

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. 
Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej jest zaksięgowanie płatności.

 

3. Płatności
Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
Strona internetowa przewiduje następujące rodzaje płatności:

-Płatność on-line poprzez serwis TPay.


Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

4. Dostawa
Pod podany adres klienta:
Wartość:

(minimum 100zł)


100 - 200 zł,  koszt: 15 zł
200 - 300 zł, koszt: 10 zł

300 - 500zł, koszt: 5 zł
Powyżej 500 zł, darmowa dostawa


Możliwość odbioru osobistego pod adresem siedziby firmy.

 

5. Odstąpienie od umowy
Odstąpienie od umowy jest możliwe w ciągu 24h od złożenia zamówienia lecz jest ograniczone do środy godziny 16.00, poprzez drogę elektroniczną email: ciastkrainabajaderka@gmail.com bądź telefon kontaktowy: 501-501-738.

6. Warunki Zwrotów

Produkt świeży wykonywany na zamówienie klienta, nie podlega zwrotowi.


Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 501-501-738
b) email: ciastkrainabajaderka@gmail.com
c) osobiście pod adresem: Cukiernia Bajaderka, ul. Krotoszyńska 46, 63-740 Kobylin.

Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2020 r.

bottom of page